29.1.12

...somni en un tutorial ...tutorial dream.

...gràcies a vosaltres m'he animat a penjar el meu primer tutorial. UN MILIÓ DE GRÀCIES PER SEGUIR-ME!
...you encourage me to post my firt tutorial. A MILION OF THANKS FOR FOLLOWING!!!

...necessitem: dos retalls de tela, bombí per fer botó, 1 imperdible, iron-on Thermo Web Vinyl.
...we need: two scraps of fabric, a button, 1 safety pin and Iron-on Thermo Web Vinyl....tallar cada una de les teles en un quadrat de 14"x14"
...cut fabrics a 14"x14" squares...tallar el vinyl també quadrat i de la mateixa mida
...cut the vinyl also square and same size.


...seguint les instruccions del vinyl, li traiem el paper i el plàstic s'enganxa lleugerament a la tela que volem plastificar (es com folrar els llibres de l'escola) (fer en una superfície molt llisa). No tirar el paper! El farem servir per planxar el plàstic a la tela (col·locar la part brillant del paper sobre el plàstic). Planxar amb molta cura...
...following Vinyl instructions, remove the paper and place plastic onto the fabric (just as if you were covering school books) (do it in a flat surface). Do not throw away paper! We will use it to iron plastic onto fabric. Iron with care...


...cosim les teles cara amb cara plastificada deixant una part per donar la volta.
...sew fabrics face to plastic face all around except a small part to turn around.

...cosim els 4 costats.          ...sew 4 sides.

...obertura d'uns 10 cm.        ...open side 10 cm.        
...li donem la volta** i cosim la obertura.
...we turn it around** and we sew the opening.


**com que la tela plastificada s'arruga una mica es pot tornar a planxar sempre amb el paper a sobre i amb molta cura...

**as the plastic fabric suffers a bit, we can iron it again always with the paper on top of the plastic side and be very careful...

...folrem el botó.
...we cover the button.


...llest! Només falta plegar i posar l'imperdible amb el botó.
...ready! The last is folding and place the safety pin with the button. 


...és fàcil i divertit. I el resultat final espectacular!!!
...it's easy and fun. And the final result is spectacular!!!...ja us podeu atrevir! Si ho feu, el publiqueu i citeu la font us estaré molt agraïda!
...go ahead! If you do it, publish it and reference the source I will be very grateful!

...bona nit i bons somnis.
...good night and good dreams.

26.1.12

...somnis de 5 en 5 ...5 dreams

...aquesta nit he fet això:
...tonight I've done this:


...potser us preguntareu: què és?
...and you may ask; what is it?...doncs és un test. Sí, sí... fins i tot amb tela plastificada perquè no s'escapi aigua!
...it is a pot. Yes! Even with pastic fabric!


i... no només n'he fet 1! en un parell d'hores n'he fet 5!!! Un per cada una de les meves companyes de feina, l'Anna, la Sílvia, la Mónica, la Paula i la Núria.
and...not only one! In a couple of hours I've done 5!!!!! One for each of my colleagues at work; for Anna, Silvia, Mónica, Paula and Núria.


...les coses no són fàcils avui dia a la oficina i he pensat que una nota de color pot alegrar el despatx.
...things are not easy at work today so I decided to add some colour to our office.


...demà els hi porto! Espero que es quedin de pedra!! Els trobo tan divertits!
...bring them tomorrow!! I hope they will be surprised!!! They are so cute!


...bona nit i bons somnis!
...good night and good dreams!

24.1.12

...somnis de col·lecció. ....collection dreams.

...com us deia en el meu primer post, aquest blog vol ser un homenatge a la meva mare. A banda de cosir, també li agradava era col·leccionar. Feia col·leccions de màquines de cosir y planxes antigues, culleres dels avions, mugs, ventalls, etc...
...as in my first post, this blog is a tribute to my mum. Besides sewing she loved to collect different things; old sewing machines and iron machines, spoons from airlines, mugs, fans, etc...

...el passat cap de setmana no he cosit res i m'he delectat mirant i fotografiant una de les col·leccions: la d'ànecs, oques i altres familiars.
...this past weekend I haven't sewn anything, and I delight myself watching and taking pictures of one of her collections, ducks and geese.

...de patch                       ...quilt ones

...per penjar     ...to hang
...per famílies            ...families
...més famílies           ...more families
...divertits                    ....having fun

...de metall                  ....metal ones

...obrecartes                    ...letter openers
...de paper        ...paper one
...de punt de creu                     ...cross point

...més                        ...more
...d'una peça                ....in one piece
...de colors                ...colorful

...fins i tot al bany                       ...even in the bathroom

....amb raspall                  ....with brush
...grans                           ....big

...i encara més                                  ...and some more
...la veritat és que tenia molta gràcia i molt bon gust!
...aren't they cute and fun!!!
...suposo que teniu clar que tinc pendent fer-ne un/a de tela oi? Miraré a veure què trobo... Tota ajuda serà benvinguda.
...I guess you already realised that I have to do a fabric one, right? I will see what I find... Any help will be welcome.

...espero que us hagi agradat.
...I hope you like it.

18.1.12

...somnis quadrats. ...square dreams.


...necessitàvem alguna cosa per guardar els comandaments i jocs de la wii.
...we needed something to store all wii items....d'un dels llibres que em va portar el tió i que podeu veure aquí, n'ha sortit:
...from on of the books I got for Christmas, have a look here, see what I have done:


...la tela del interior simplement em "xifla", no us sembla?
...the linning fabric is just gorgeous, don't you think?...doncs res! ja tenim un cub per la wii!
...so, we do have a storage cube for wii items!...però ...potser també puc fer-la servir per guardar teles.
...but...I can also used as fabric storage.


...qui creieu que s'emportarà el cub?
...who do you think will use the storage cube?

Bona nit i bons somnis!
Good night and nice dreams!

15.1.12

...somnis mig acabats ...dreams half way done

...ja us puc ensenyar el primer top acabat del 2012. El vaig començar l'any passat l'he acabat aquest cap de setmana. Em falta el darrera i el sandwich però no m'he pogut resistir a compartir-lo amb vosaltres. Ha quedat genial oi? Teles i patró del TM

...I am ready to show you the first finished top of 2012. I started in autum last year and I finished this weekend. I haven't done the back and the sandwich but I could not resist to share it with you. Isn't it great? Fabrics and pattern from TM...en començar em vaig atabalar una mica perquè em va semblar que les ratlles no quedaríen del tot rectes però al final me n'he sortit. 

...in the begining I was a bit affraid because I though that the lines would not be straigh but at the end I made it. 

és tan gran!!!!     it's so big!!!!


...i com que tinc un munt de projectes al cap dissabte vaig comprar tot aquest sortit de teles!
...and as I have a bunch of projects in my mind on Saturday I bought all this fabrics!


...són totes increíbles! I de ben segur que no sabeu d'on les he tret...            ;-)
...they are all fantastic! Guess where I got them....               ;-)


...per projectes.
...according to plans.
...és tan emocionant començar nous projectes! Gairebé tan com acabar-los!!
...it's so exciting to start up new projects! Almost as finishing!!! 

Bon diumenge! Susana
Have a nice Sunday! Susana
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...