23.12.11

...somiant la nit de Nadal ...dreaming Christmas Eve

Si Nadal fos a l'estiu,
jo no sé com ho faríem.
No hi hauria neu enlloc
i els torrons es desferien.
Els pastors amb banyador,
a la cova anirien
i al nen Jesús amb amor,
un gelat li portaríen.
Que farien els tres reis,
abrigats amb tantes capes?
Es tallarien els cabells
 i potser també les barbes.
Es posarien bermudes
 i canises de colors,
 al cap un barret de palla
 i unes ulleres de sol.

(Popular)


If Christmas was in summer
 I do not know how we would do.
 There would be no snow anywhere
 and nougat would melt.
The shepherds with swimsuit,
would go to the cave
and to the child Jesus with love,
brought him an ice cream.
What would make the three kings
 sheltered with so many layers?
They would have a haircut
and perhaps the beard.
We would wear shorts
  and t-shirts,
  wear a straw hat
and sunglasses.

(Catalan popular saying)
 

4 comentaris:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...